Landbruk

Landbruk

Dører

Brødrene Dale AS har i fleire tiår utvikla, produsert og levert dører i god kvalitet. Vi held fast i våre lange tradisjonar, men jobbar samtidig kontinuerleg for å gjere produkta våre betre.

 • APJ
  Fjøsdøra er spesialtilpassa driftsbygningar, og då frå husdyrrom og ut, og der kravet til fasade er større enn kravet til vedlikehaldsfrie dører.
 • AJJ
  Fjøsdøra er spesialtilpassa driftsbygningar, og då frå husdyrrom og ut.
 • DJJ
  DJJ-døra kan brukast frå yttervegg og inn til mjølkerom, gangar og liknande.
 • DPJ
  DPJ-døra kan brukast frå yttervegg og inn til mjølkerom, gangar og liknande
 • CJJ
  Fjøsdøra er spesialtilpassa driftsbygningar, og då innvendige veggar frå gang, mjølkerom, dusj, kontor og mellom gang og fjøs.
 • B30 Branndør
  Branndøra er produsert med tanke på ei brannsikker dør mellom husdyrrom og forsentral.
 • RUJ
  Portane er utvikla med tanke på isolerte rom i landbruket, slik som rotvekstrom, lager og liknande.

Vindu

Brødrene Dale AS er stolte av det velkjende Dalevinduet, som kundane våre sett stor pris på. Vi utviklar, produserar og leverer vindu i både kunststoff og tre.

Impregnering

Alle vindu frå Brødrene Dale AS er vakuummimpregnerte mot sopp og råte – også dei produkta som vert beisa eller måla. Dette vert gjort for å sikre maksimal kvalitet og levetid.

Les mer

Legg igjen en kommentar