img_5601

Brødrene Dale AS starta opp i 1947, fabrikken ligg i Dalsbygd ca. ein halv time frå Volda sentrum.

Bedrifta har heilt sidan 60-talet spesialisert seg på vindu og dører til landbruket, og er i dag heilt i toppen når det gjeld desse produkta. Dette gjeld både kvalitet og produktspekter, vi har investert i moderne maskiner og dyktige fagfolk. Fabrikken har eige  impregneringsanlegg for grunnbehandling og eit moderne lakk/beisanlegg for overflatebehandling av produkta.

Vårt mål er å tilby eit mangfaldig utval, både standard- og spesialtilpassa kvalitetsprodukt for ulike bruksområde.