Sprosser

  • Uten sprosser
  • Med sprosser

Sprosser brukast for å endre fasaden og vil gjere at bygget får ein anna stil. Våre sprosseramer er produsert av furu som er 100% kvistreine og vi brukar syrefaste stifter i monteringa.

Alle sprosser er vakumimpregnert mot sopp og råte og vert leverte kvit (S 0502Y) som standard. Anna farge vert levert mot bestilling.

Sprosser kan brukast til alle typer vindu og dører. Dei vert festa på vinduet med plastpluggar, men
kan også leverast med sprossehengsler.

NB! Ved bestilling av sprosser er det viktig å ta korrekte mål. Ta kontakt med oss om du er i tvil.

 

Andre typar sprosser:

  • Alumax klipssprosser
  • PVC rammesprosser
  • Innbakte sprosser mellom glas
 

Detaljer
Nokre av detaljane ved våre sprosser.