PVC Vindu

Image
Image
Image

Vedlikeholdsfritt.
PVC-vindu har mange fordelar. Vindu i PVC er enkle og krev minimalt med vedlikehold. Vindua har ein moderne stil. Vel du vindu i PVC slepp du å bruke tid på skraping og maling. Våre PVC-vindu treng ingen overflatebehandling. Det gjer at du både sparer tid og pengar. Det einaste du treng gjere med desse vindua er å vaske dei med klut ein gong i blant.

Stort utval.
Vindua leverast med samme energisparande kvalitetar som tradisjonelle trevindu, gir god isolasjon og eit godt inneklima. Du har mange moglegheiter med PVC-vindu. Du kan velge mellom 31 forskjellige fargar. Du kan også
velge forskjellige typar glas, som soldempande, sjølvrensande, lydisolerande sikkerheitsglas og vidare.

Stilrent.
Vindu i PVC er stilrene og har eit moderne utsjåande. Samstundes passar vindua godt dersom du skal renovere eit gamalt hus. Du får forskjellige typar sprosser etter dine ønsker. Vindua passar til alle hus og hytter, og du kan velge blant forskjellige modellar. Vi hjelper deg å utforme vindua slik at dei passar din stil og det huset dei skal så i. Eit pvc-vindu er eit svært godt alternativ til et trevindu – spesielt i verharde strøk og i moderne bygg.

PVC-vindu og miljø.
Våre vindu og dører av PVC er laget av råvarer med beste kvalitet. Produksjonen av PVC profilane skjer uten bruk av tungmetall og det er ingen avgassing av skadelige stoff. PVC-vindua våre er fri for bly og dei er resirkulerbare. Dersom du nokon gong skal skifte vinduet leverer du det til en gjenbrukstasjon slik at det kan gjenvinnast og nye produkt kan lagast.

Trevindu eller PVC?
Kva føretrekk du? Det kjem an på din personlige smak. PVC-vindu passar til alle bygg der tradisjonelle trevindu kan brukast. Materialet er forskjellig og finish på karm og ramme er litt annleis. Dette gjer også at kvalitetane er litt anna. PVC er spesielt verdt å vurdere der klimaet er tøft og vergudane herjar. Kva eigenskapar er du ute etter? PVC-vindua vert leverte som fastkarm eller som opningsvindu(innslåande) Om du heller ønsker trevindu finn du informasjon om det på linken.

Brosjyrer

Iglo 5

Iglo light

Iglo Energy

PVC dører

Iglo 5
Iglo Light
Iglo Energy
Skyvedør
Image

Drutex er en av Europas største produsent av vindu og dører i PVC. Drutex produkt selgast i dei fleste europeiske land, USA, Mexico, Australia og Midtøsten.

Produkta held dei høgaste tekniske krava.
Dette er bekrefta av ulike test institutt bl.a. IFT Rosenheim, Norsk Dør- og Vinduskontroll, Sveriges Tekniske Forskningsinstitutt SP.

I dag produserer Drutex om lag 7 000 vindu i døgnet.
Drutex vart etablert i 1985. Hovedkontoret og fabrikken ligg i Polen og er ein av Europas største produsentar av vindu og dører i PVC og aluminium.