Dalevinduet

 

Våre vindu er norskproduserte av laminert og kvistfri furu, vakumimpregnert mot sopp og råte, grunna og
beisa. Dette vert gjort for å sikre maksimal kvalitet og levetid. Vindua vert leverte kvite (S 0502Y) med
klart glas som standard. Andre fargar og glastypar kan også leverast.

Detaljar:

  • karm 92 eller 115 mm
  • ramme 67 mm for 2-lags glas
  • ramme 80 mm for 3-lags glas
  • varmgalvaniserte hengslar og beslag
  • fleire variantar av vridarar/haspe
  • utforingsnot
  • frest for vannbrett

I våre standardvindu nyttar vi 2-lags energiglas med argon og varmkant spacer, med U-verdi 1,2. Vi
leverer også vindu med betre isolasjonevne og andre glasvariantar.

1 rams sidehengsla vindu
2 rams sidehengsla vindu med gjennomgåande sprosse 56 mm
Toppsving vindu
2 rams sidehengsla vindu med utanpåliggande sprosserame 24mm.