APJ – Z-Dekor

Fjøsdøra er utvikla ved fabrikken i samarbeid med Institutt for Tekniske fag ved NLH på ÅS. Døra har vore produsert ved fabrikken sidan 1980 med kontinuerlege forbetringar. Bruksområde Fjøsdøra er spesialtilpassa driftsbygningar, og då frå husdyrrom og ut, og der kravet til fasade er større enn kravet til vedlikehaldsfri dør. Døra tåler vatn og vasking med høgtrykksspylar. Døra tåler spark …

APJ – Fiskebein

Fjøsdøra er utvikla ved fabrikken i samarbeid med Institutt for Tekniske fag ved NLH på ÅS. Døra har vore produsert ved fabrikken sidan 1980 med kontinuerlege forbetringar. Bruksområde Fjøsdøra er spesialtilpassa driftsbygningar, og då frå husdyrrom og ut, og der kravet til fasade er større enn kravet til vedlikehaldsfri dør. Døra tåler vatn og vasking med høgtrykksspylar. Døra tåler spark …

APJ – Stalldør

Fjøsdøra er utvikla ved fabrikken i samarbeid med Institutt for Tekniske fag ved NLH på ÅS. Døra har vore produsert ved fabrikken sidan 1980 med kontinuerlege forbetringar. Bruksområde Fjøsdøra er spesialtilpassa driftsbygningar, og då frå husdyrrom og ut, og der kravet til fasade er større enn kravet til vedlikehaldsfrie dører. Døra tåler vatn og vasking med høgtrykksspylar. Døra tåler spark …

DJJ

Innvendig dør m/tettelist eller lett utvendig dør. Fjøsdøra er utvikla ved fabrikken. Bruksområde DJJ-døra kan brukast frå yttervegg og inn til mjølkerom, gangar og liknande. Døra er ikkje å anbefale frå husdyrrom og ut, vi anbefaler AJJ- eller APJ-dørene til dette formålet. Det kan settast inn glas i døra, og den kan dekorfresast på utsida i alle typer tilliks med …

CJJ

Fjøsdøra er utvikla ved fabrikken i samarbeid med Institutt for Tekniske fag ved NLH på ÅS. Døra har vore produsert ved fabrikken sidan 1967 med kontinuerlige forbetringar. Bruksområde Fjøsdøra er spesialtilpassa driftsbygningar, og då innvendige veggar frå gang, mjølkerom, dusj, kontor og mellom gang og fjøs. Døra tåler vatn og vasking med høgtrykksspylar. Døra eignar seg godt også til reiskapshus, …

RUJ

Portane er utvikla ved fabrikken i samarbeid med Institutt for Tekniske fag ved NLH på ÅS. Dei har vore produsert ved fabrikken sidan 1984 med kontinuerlege forbetringar. Bruksområde Portane er utvikla med tanke på isolerte rom i landbruket, slik som rotvekstrom, lager og liknande. Portane eignar seg også godt til reiskapshus, garasje og liknande, der det er behov for ein …

PVC – Drei Kip

Bruksområde Fjøsvindua er tilpassa driftsbygningar, med spesialbeslag i rustfritt stål for opning og lukking. Vinduet eignar seg godt for slakteri, meieri og andre bygg der kravet til hygiene er ekstremt. Fjøsvinduet vert levert både som ventilasjonsvindu og vindu med fast karm. Ein kan velje mellom fleire typer glas, mellom anna 2-lags isolerglas, 2-lags energiglas, solreflekterande glas og herda glas. Vinduet …

Impregnering

Alle vindu frå Brødrene Dale AS er vakuummimpregnerte mot sopp og råte – også dei produkta som vert beisa eller måla. Dette vert gjort for å sikre maksimal kvalitet og levetid.

DPJ

Innvendig dør m/tettelist eller lett utvendig dør. Fjøsdøra er utvikla ved fabrikken. Bruksområde DPJ-døra kan brukast frå yttervegg og inn til mjølkerom, gangar og liknande. Døra er ikkje å anbefale frå husdyrrom og ut, vi anbefaler AJJ- eller APJ-dørene til dette formålet. Det kan settast inn glas i døra, og den kan dekorfresast på utsida i alle typer tilliks med …