Impregnering

Alle vindu frå Brødrene Dale AS er vakuummimpregnerte mot sopp og råte – også dei produkta som vert beisa eller måla. Dette vert gjort for å sikre maksimal kvalitet og levetid.