RUJ

Portane er utvikla ved fabrikken i samarbeid med Institutt for Tekniske fag ved NLH på ÅS. Dei har vore produsert ved fabrikken sidan 1984 med kontinuerlege forbetringar. Bruksområde Portane er utvikla med tanke på isolerte rom i landbruket, slik som rotvekstrom, lager og liknande. Portane eignar seg også godt til reiskapshus, garasje og liknande, der det er behov for ein …