DJJ

Innvendig dør m/tettelist eller lett utvendig dør. Fjøsdøra er utvikla ved fabrikken. Bruksområde DJJ-døra kan brukast frå yttervegg og inn til mjølkerom, gangar og liknande. Døra er ikkje å anbefale frå husdyrrom og ut, vi anbefaler AJJ- eller APJ-dørene til dette formålet. Det kan settast inn glas i døra, og den kan dekorfresast på utsida i alle typer tilliks med …

CJJ

Fjøsdøra er utvikla ved fabrikken i samarbeid med Institutt for Tekniske fag ved NLH på ÅS. Døra har vore produsert ved fabrikken sidan 1967 med kontinuerlige forbetringar. Bruksområde Fjøsdøra er spesialtilpassa driftsbygningar, og då innvendige veggar frå gang, mjølkerom, dusj, kontor og mellom gang og fjøs. Døra tåler vatn og vasking med høgtrykksspylar. Døra eignar seg godt også til reiskapshus, …

RUJ

Portane er utvikla ved fabrikken i samarbeid med Institutt for Tekniske fag ved NLH på ÅS. Dei har vore produsert ved fabrikken sidan 1984 med kontinuerlege forbetringar. Bruksområde Portane er utvikla med tanke på isolerte rom i landbruket, slik som rotvekstrom, lager og liknande. Portane eignar seg også godt til reiskapshus, garasje og liknande, der det er behov for ein …

DPJ

Innvendig dør m/tettelist eller lett utvendig dør. Fjøsdøra er utvikla ved fabrikken. Bruksområde DPJ-døra kan brukast frå yttervegg og inn til mjølkerom, gangar og liknande. Døra er ikkje å anbefale frå husdyrrom og ut, vi anbefaler AJJ- eller APJ-dørene til dette formålet. Det kan settast inn glas i døra, og den kan dekorfresast på utsida i alle typer tilliks med …