CJJ

Fjøsdøra er utvikla ved fabrikken i samarbeid med Institutt for Tekniske fag ved NLH på ÅS. Døra har vore produsert ved fabrikken sidan 1967 med kontinuerlige forbetringar. Bruksområde Fjøsdøra er spesialtilpassa driftsbygningar, og då innvendige veggar frå gang, mjølkerom, dusj, kontor og mellom gang og fjøs. Døra tåler vatn og vasking med høgtrykksspylar. Døra eignar seg godt også til reiskapshus, …