Balkongdører

Balkongdørene er vakumimpregnerte, grunna og beisa på fabrikken. Vi leverer balkongdørene med
matt vridar og sikker espagnolettlåsing, og dei kan låsast i luftestilling. Dørene er leverte med eiketerskel.


Vi leverer dørene med ulik brystningshøgd, tilpassa vindua rundt eller etter ønske. Balkongdørene
leverast både som 1-fløya og 2-fløya.

1 fløya balkongdør med lav brystning
Balkongdør med brystning
1,5 fløya balkongdør med glas heilt ned