Balkongdører

Balkongdørene er som vindua vakumimpregnerte, grunna og beisa. Vi leverer balkongdørene med
matt vridar og sikker espagnolettlåsing, dei kan låsast i luftestilling. Dørene er leverte med eiketerskel.


Vi leverer dørene med ulik brystningshøgd, tilpassa vindua rundt eller etter ønske. Balkongdørene
leverast både som 1-fløya og 2-fløya.

Fløya balkongdør med lav brystning

Balkongdør med brystning

1,5 fløya balkongdør med glas heilt ned