Aluminium

Image

Vi leverer vindu og dører i aluminium. Desse produkta har maksimal holdbarheit og krev minimalt vedlikehold.

Aluminium er eit sterkt materiale i forhold til den lette vekta. Produkta har lang levetid og rustar ikkje.

Om du vel aluminium kan du koble saman og lage større vindusflater. Desse produkta eignar seg spesielt godt i forretning- og næringsbygg. Og om du ønsker ein annan type vindu enn fok flest i boligen eller i hytta di er aluminium eit strålande val. Dette skapar ein minimalistisk og moderne utsjånad.

Vi har forskjellige produkt med forskjellige eigenskapar. Du kan velge mellom forskjellige fargar i RAL-spekteret. Du kan også velge forskjellige typar glas, som soldempande, sjølvrensande, lydisolerande sikkerheitsglas og vidare.

Vi leverer aluminiumsvindu og dører med forskjellige isolasjonsevne. Frå uisolert til høgisolert, alt etter behov.

Desse vindua vert leverte som fastkarm og som opningsvindu(innslåande).

Dørene har samme isoleringsgrad og er produsert med samme profilar som vindua.

Vindua og dørene kan i veldig stor grad tilpassast ønske, ta kontakt for tilbod og spørsmål.

Image

Drutex er ein av Europas største produsentar av vindu og dører i PVC og selgast i dei fleste
europeiske landa, USA, Mexico, Australia og Midtausten. Produkta held dei høgaste tekniske krava.

Dette er bekrefta av ulike test institutt bl.a. IFT Rosenheim, Norsk Dør- og Vinduskontroll, Sveriges Tekniske Forskningsinstitutt SP.

I dag produserer Drutex om lag 7 000 vindu i døgnet.

Drutex vart etablert i 1985. Hovedkontoret og fabrikken ligg i Polen og er ein av Europas største produsentar av vindu og dører i PVC og aluminium.