Aluminium

Image
Vi leverer vindu og dører i aluminium.

Fordelar med aluminium:

 • Maksimal holdbarheit og krev minimalt vedlikehold.
 • Aluminium er eit sterkt materiale i forhold til den lette vekta.
 • Produkta har lang levetid og rustar ikkje.
 • Kople saman å lage større vindusflater.
 • Eignar seg spesielt godt tilforretning- og næringsbygg.
 • Minimalistisk og moderne utsjånad, dersom du ønsker ein annan type vindu enn folk flest i bustaden eller i hytta di. 

Du kan velje mellom:

 • Forskjellige produkt med ulike eigenskapar.
 • Mange ulike fargar i RAL-spekteret.
 • Forskjellige typar glas, som til dømes soldempande, sjølvrensande, lydisolerande, sikkerheitsglas og så vidare.
 • Isolasjonsevne etter behov.  Alt frå uisolert til høgisolert.
 • Fastkarm eller opningsvindu (innslåande).

Dørene har samme isoleringsgrad og er produsert med samme profilar som vindua.

Brødrene Dale AS tilpassar vindua og dørene etter dine ønske.

Ta kontakt med oss for tilbod og spørsmål.

Telefon: 700 74 480

E-post: firmapost@dale-as.no

 

Image

Drutex er ein av Europas største produsentar av vindu og dører i PVC og selgast i dei fleste europeiske landa, USA, Mexico, Australia og Midtausten. Produkta held dei høgaste tekniske krava.

Dette er bekrefta av ulike test institutt bl.a. IFT Rosenheim, Norsk Dør- og Vinduskontroll, Sveriges Tekniske Forskningsinstitutt SP.

I dag produserer Drutex om lag 7 000 vindu i døgnet.

Drutex vart etablert i 1985. Hovedkontoret og fabrikken ligg i Polen og er ein av Europas største produsentar av vindu og dører i PVC og aluminium.